خانه / مطالب آموزشی

مطالب آموزشی

چرا باید درخت بکاریم ؟ دلایلی برای درختکاری

بسم الله الرحمن الرحیم امروز ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ به مناسبت روز درختکاری که هر سال از ۱۵ تا ۲۲ اسفند که در ایران هفته منابع طبیعی نامگذاری شده که نخستین روز این هفته یعنی ۱۵ اسفند روز درختکاری است بنابر این امروز از دلایلی برای درختکاری مینویسم . ۱۵ دلیل برای اینکه …

بیشتر بخوانید »

ویژگی های شخصیتی اثر گذار در ارتباط

پنج ویژگی اساسی برای ارتباط خوب گاهی اوقـات در موقعیت هایـی قـرار گرفته ایـد کـه تصور کرده ایـد فرد مقابل، با شـما صادقانه صحبـت نمی‌کند؛ و ایـن تصـور باعـث شـده اسـت ارتباط شـما بـا او کمرنـگ شـود؛ در اين صورت بـراي ايجـاد روابط پايـدار چه ویژگیهـای شـخصیتی را بايـد رعایـت …

بیشتر بخوانید »