امّا اعمال مشترک پس چند عمل است :

اوّل: هر روز هفتاد مرتبه بگوید :

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ أَسْأَلُهُ التَّوْبَهَ

( از خدا آمرزش و توبه می خواهم )

دوم: هر روز هفتاد مرتبه بخواند :

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِی لا إِلَهَ إِلا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِیمُ الْحَیُّ الْقَیُّومُ وَ أَتُوبُ إِلَیْهِ.

سوم : روزه ، صدقه و استغفار

( آمرزش می خواهم از خدا معبودی جز او نیست بخشدنه مهربان زنده به خود پاینده و به سوی او باز می گردم )