وَ کانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَیهِ السَّلَامُ فِی دِفَاعِ کیدِ الْأَعْدَاءِ وَ رَدِّ بَأْسِهِمْ : از دعاهاى امام سجاد علیه‌السلام است در‌ دفع حیله دشمنان و‌ رد خطر و‌ زیان آنان :

دعای دفع شر دشمن

بِسمِ اللهِ الرَحمنِ الرَحیمِ

به نام خداوند بخشنده مهربان

إِلَهِی هَدَیْتَنِی فَلَهَوْتُ، وَ وَعَظْتَ فَقَسَوْتُ، وَ أَبْلَیْتَ الْجَمِیلَ فَعَصَیْتُ، ثُمَّ عَرَفْتُ مَا أَصْدَرْتَ إِذْ عَرَّفْتَنِیهِ، فَاسْتَغْفَرْتُ فَأَقَلْتَ، فَعُدْتُ فَسَتَرْتَ، فَلَکَ الْحَمْدُ إِلَهِی .

بارالها هدایتم فرمودی ولی به کارهای پوچ پرداختم، و پندم دادی اما سنگدل شدم، و بهترین نعمت به من دادی و نافرمانی کردم، سپس به زشتی گناه آگاهم فرمودی و از آنم بازداشتی و من از آن آگاه شدم، پس از تو آمرزش خواستم و از من درگذشتی، ولی به گناه بازگشتم و تو پوشاندی، پس ستایش توراست ای خدای من.