ای قلم

متن آذری و ترجمه فارسی ای قلم سوزلرینده اثر یوخ

ای قلم سوزلرینده اثر یوخ / آشنادن منه بیر خبر یوخ
ای قلم در نوشته هایت اثری نیست ، از آشنا برایم خبری نیست